Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıklarda, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme devam ederken başvurulabilecek dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirdiği bir arabuluculuk merkezidir. Arabuluculuk, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olan kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk (evaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir.