Prof. Dr.

Olgun DEĞİRMENCİ

1972 yılında Ankara’da doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Bilişim Suçları konulu tezi ile ceza hukuku bilim uzmanı, 2006 yılında ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama konulu tezi ile Marmara Üniversitesi’nde ceza hukuku bilim doktoru olmuştur.

1972 yılında Ankara’da doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Bilişim Suçları konulu tezi ile ceza hukuku bilim uzmanı, 2006 yılında ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama konulu tezi ile Marmara Üniversitesi’nde ceza hukuku bilim doktoru olmuştur. Ceza Muhakemesinde Sayısal Delil çalışması ile 2015 yılında ceza ve ceza muhakemesi hukuku doçenti olmuştur. 2020 yılında ceza ve ceza muhakemesi hukuku anabilim dalında profesörlüğe yükseltilip atanmıştır. Milli Savunma Üniversitesinde öğretim görevliliği ve öğretim üyeliği yapmıştır. Yoğunluklu olarak askeri ceza hukuku ve disiplin hukuku üzerine dersler vermiştir. 2016 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza ve ceza muhakemesi hukuku öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, askeri ceza hukuku, bilişim suçları, adli bilişim ve ceza muhakemesinde alternatif çözüm yolları konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Ceza hukuku, uluslararası ceza hukuku, bilişim suçları, uluslararası suçlar, askeri ceza hukuku alanlarında yayınlanmış çok sayıda bilimsel makale ve kitap çalışması bulunmaktadır..