Prof. Dr.

Şebnem AKİPEK ÖCAL

1985 yılında TED Ankara Kolejinin ardından, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olmuştur. Yüksek lisansını University of London, London School of Economics and Political Science (LSE)’de yapmış, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini almıştır.

1985 yılında TED Ankara Kolejinin ardından, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olmuştur. Yüksek lisansını University of London, London School of Economics and Political Science (LSE)’de yapmış, ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesini almıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapmış, bu dönemde aynı zamanda Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Müdür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Hukuk Müşaviri ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli yıllarda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Ekim 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi’nden emekli olan Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, TED Üniversitesi’nde yaklaşık bir yıl Rektör Yardımcısı görevinde bulunmuş olup, halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Bankacılık Hukuku, Enerji Hukuku, Sağlık Hukuku, Uluslararası Tahkim ve Satım Sözleşmeleri Hukuku konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. Özellikle sözleşme hazırlama, borçlar ve aile hukuku alanında uyuşmazlıklara ilişkin hukuki görüş vermenin yanında, ulusal ve uluslararası birçok tahkim davasında da hakem olarak görev yapan Akipek Öcal, aynı zamanda arabulucudur. Medeni Hukukun birçok farklı alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca yazılmış ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümü ve makale yazarlığına ek olarak çok sayıda kongre, konferans, sempozyum ve panelde davetli konuşmacı olarak tebliğ sunmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve Almaca, iyi derecede Fransızca ve Latince bilmektedir.